GIỚI THIỆU

Sơ đồ tổ chức TG Corp
17/10/2016 12:00:00 TG Corp 0 1905
Thư ngỏ của Tổng Giám đốc TG Corp
29/04/2016 12:00:00 SuperUser Account 0 4857
Giới thiệu công ty TGCORP
17/03/2015 12:00:00 0 4044
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TG được thành lập ngày 23/10/2008 với 4 thành viên sáng lập.
Lịch sử hình thành và phát triển
17/03/2015 12:00:00 0 3364
Được thành lập tháng 23/10/2008 bởi những thành viên kinh nghiệm và tâm huyết trong ngành CNTT - Viễn Thông. TG CORP bước đầu đã tạo dựng được uy tín và chuyên nghiệp với các khách hàng lớn như VNPT, Bảo tàng LS Quân sự Việt Nam...
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược
17/03/2015 12:00:00 0 3560
Trải qua 6 năm thành lập và phát triển TG CORP lấy yếu tố nhân sự làm trọng tâm và thúc đẩy tư duy sáng tạo.
Bộ nhận diện thương hiệu công ty
17/03/2015 12:00:00 0 4053
TGCORP ra mắt bộ nhận diện thương hiệu các lĩnh vực hoạt động
Các dự án đầu tư và hợp tác đầu tư
17/03/2015 12:00:00 0 3341
Các dự án TGCORP đầu tư phát triển