Công ty CP FPT


11-12-2016
Công ty FPT là đối tác cung cấp các thiết bị phần cứng máy chủ cho các dự án của TG Corp thực hiện.

Các thiết bị do đối tác cung cấp gồm

  1. Máy chủ nhập khẩu nguyên bộ
  2. Thiết bị mạng
  3. Dịch vụ VOIP
  4. Phần mềm Windows bản quyền
Người đăng:TG Corp
11-12-2016