Microsoft Việt Nam


11-12-2016
Micorsoft Việt Nam là đối tác cung cấp các sản phẩm phần mềm bản quyền cho TG Corp từ năm 2008

Các sản phẩm Microsoft Việt Nam cung cấp

  1. Windows Server
  2. Windows máy trạm
  3. Hệ quản trị CSDL SQL
  4. Mail Exchange
Người đăng:TG Corp
11-12-2016