AMS: Giải pháp quản lý quảng cáo cho hệ thống siêu thị

Công ty TG xin giới thiệu giải pháp quản lý quảng cáo cho các siêu thị với nhiều tính năng nổi bật

1. ƯU ĐIỂM

- Quản lý tập trung dữ liệu mô hình Server Client

- Thiết lập lịch chạy quảng cáo cho từng màn hình và khu vực

- Thiết lập vùng (zone) hiển thị

- Cho phép điều khiển từ xa qua mạng internet hoặc mạng nội bộ

- Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc cho sự kiện quảng cáo

2. YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Hệ thống gồm máy chủ lưu trữ phần mềm và các máy trạm (máy trạm là PC, LCD, Tivi...)


Source: 
17-03-2015
Tags