Giải pháp hệ thống Cổng thông tin (portal) cho Doanh nghiệp

Giải pháp bao gồm

1. Quản lý thông tin6

3. Quản lý văn bản nội bộ

4. Quản lý CSKH

5. Quản lý khách hàng, hợp đồng..

 


Source: 
17-03-2015
Tags
cổng thông tindoanh nghiệp