Giải pháp thống kê

Nắm được xu hướng đó TG đã nghiên cứu các giải pháp về Thống kê với những ưu điểm vượt trội mang lại số liệu chính xác và thời gian triển khai nhanh chóng.

1. Một số ưu điểm của giải pháp

- Mô hình thống kê lớn thực hiện trên toàn quốc

- Thời gian triển khai nhanh

- Kinh phí thực hiện thấp nhất


Source: 
17-03-2015
Tags
giải phápthống kêứng dụng