Phần mềm Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

TỔNG QUAN

- Phần mềm ISO Online được ứng dụng cho các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO trong công tác quản lý điều hành. Phần mềm khi đưa vào sử dụng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giấy tờ, giảm thời gian phê duyệt và nâng cao hiệu suất công việc.

CHỨC NĂNG CHÍNH

 1. Quản lý toàn bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của đơn vị
 2. Cho phép đơn vị tự xây dựng và sửa đổi tài liệu của hệ thống QLCL theo TC ISO trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.
 3. Lập và phê duyệt, lưu trữ, tìm kiếm toàn bộ tài liệu, hồ sơ của hệ thống QLCL.
 4. Công cụ soạn thảo nội dung tài liệu của hệ thống QLCL theo TC ISO: Microsoft Word, Excel
 5. Lập, sử dụng biểu mẫu: Lập biểu mẫu từ biểu mẫu khởi tạo ban đầu theo đúng định dạng quy định sẵn, giúp rút ngắn thời gian lập 1 biểu mẫu, thống nhất nội dung làm việc ngay trên hệ thống ISO Online trước khi in ấn, phê duyệt.
 6. Phê duyệt biểu mẫu: Người lập biểu mẫu có thể chọn người sẽ phê duyệt cho mình, và người phê duyệt có thể xem nội dung, góp ý sửa đổi và phê duyệt biểu mẫu ngay trên hệ thống ISO online
 7. Quản lý theo nhiều cấp độ: Dự án/ phần việc/ công việc/ quy trình/ biểu mẫu, quy định, hướng dẫn.
 8. Cho phép giao việc cho cấp dưới và giám sát tiến độ làm việc theo dự án
 9. Tổ chức thành cây thư mục theo cách quản lý dữ liệu của từng người sử dụng
 10. Các cấp quản lý có thể điều hành, giám sát công việc từ xa.
 11. Tự động thông báo khi có văn bản biểu mẫu cần phê duyệt
 12. Tự động hóa hoàn toàn các công việc liên quan đến giấy tờ trong đơn vị.

LỢI ÍCH

KHÁCH HÀNG


Source: 
05-12-2016
Tags
ISOISO Onlinequản lý chất lượngphần mềm quản lý