Phần mềm Quản lý di sản

1. GIỚI THIỆU

- Phần mềm Quản lý di sản do TG Corp phát triển dựa trên các văn bản và hướng dẫn của Cục di sản bao gồm các phân hệ quản lý và thống kê báo cáo.

2. ƯU ĐIỂM

- Hệ thống được thiết kế và phát triển trên nền tảng điện toán đám mây giúp dễ dàng triển khai tích hợp với các phần mềm khác sử dụng như một dịch vụ phần mềm (Sortware as service)

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu trữ và quản lý bởi hệ quản trị CSLD SQLServer và cho phép nâng cấp lên hệ quản trị CSLD Oracle.

- Với ưu điểm vượt trội công nghệ điện toán đám mây, việc triển khai phần mềm chỉ mất 1 giờ và mất 8 giờ hướng dẫn sử dụng và vận hành khai thác các tính năng trực tuyến

- Không cần đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân viên IT để quản trị, tiết kiệm đến 70% chi phí và công việc vận hành.

- Ngoài ra phiên bản nâng cao được tích hợp Phần mềm Quản lý hiện vật ứng dụng cho các Bảo tàng, Nhà lưu niệm, phòng Truyền thống các cơ quan đơn vị.

3 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

- Phân hệ Quản lý di sản vật thể

- Phân hệ Quản lý di sản phi vật thể

- Phân hệ Quản lý di sản văn hóa đặc sắc

- Phân hệ Quản lý hiện vật

- Phân hệ Thống kê báo cáo.

Quý khách muốn được tư vấn thêm gọi số: 0982.876.180


Source: 
13-07-2016
Tags
di sảnphi vật thểhiện vậtquản lý di sảnquản lý hiện vật