Phần mềm quản lý nhắc nợ và thu hồi nợ

Ưu điểm của phần mềm

- Quản lý danh sách khách hàng nợ theo chu kỳ thanh toán

- Quản lý, phân loại nhóm khách hàng theo nhóm nợ

- Quản lý phân loại khách hàng theo tình trạng nợ

- Quản lý phân bổ danh sách khách hàng theo đơn vị chi nhánh (Phòng GD)

- Quản lý phân bổ danh sách khách hàng ngẫu nhiên cho nhân viên xử lý nợ

- Quy trình quản lý từ khâu nhắc nợ đến khâu thu hồi nợ

- Quy trình xử lý nợ từ chi nhánh lên Hội sở (đối với khối ngân hàng)

Chức năng phần mềm

- Tích hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center / Call Center) quản lý các cuộc gọi nhắc nợ

- Quản lý lịch sử, phiếu, cuộc gọi nhắc nợ theo lần gọi, cuộc gọi, tháng, năm..

- Đưa ra các mức cảnh báo

Hạ tầng

- Hệ thống máy chủ chính, máy chủ dự phòng

- Đường truyền bảo mật (kênh truyền riêng)


Source: 
19-08-2018
Tags