Phần mềm Quản lý tài sản

Giúp đơn vị chủ quản (VD Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục,...) tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.


Source: 
15-10-2016
Tags
Quản lý tài sản