Tin tức

Kỷ nguyên công nghệ số

Một kỷ nguyên mà số hóa đang dần thay đổi cuộc sống với hơn 7 tỉ thiết bị kết nối internet trên toàn cầu.

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong vòng vài thập niên trở lại đây, đã trở thành một xu hướng của thời đại, các thành tựu của công nghệ thông tin ngày càng được áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Một số lĩnh vực CNTT mà TG Corp triển khai

  1. Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  2. Tư vấn giải pháp ứng dụng phần mềm
  3. Tư vấn thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN
  4. Cung cấp thiết bị CNTT đồng bộ

TG Corp có các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực gồm:

  1. Các đơn vị Hành chính
  2. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ
  3. Tài chính ngân hàng, bảo hiểm
  4. Truyền thông, báo chí xuất bản
  5. Các tổ chức giáo dục, trường học cấp 1,2,3, Cao đẳng ĐH.