17/03/2015
Hệ thống Dịch vụ công một cửa trực tuyến
Giải pháp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của do TGCORP lập trình và phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc áp dụng “Cơ chế một cửa điện tử” vào việc giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục... Xem chi tiết
17/03/2015
Giải pháp 3D thực tế ảo tương tác người dùng cuộc cách mạng công nghệ

Giải pháp 3D thực tế ảo tương tác người dùng do công ty TG CORP triển khai áp dụng trong các lĩnh vực trong cuộc sống mang lại trải nghiệm cảm giác mới... Xem chi tiết

17/03/2015
Tư vấn và thiết kế Website, cổng thông tin, trang tin điện tử tổng hợp
Website có thể đóng vai trò như một Văn phòng điện tử trực tuyến giới thiệu về công ty, sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Đây cũng là một phương tiện xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong mắt... Xem chi tiết
17/03/2015
WebPlus dịch vụ website TMĐT giá rẻ
WebPlus (Web+) là dịch vụ thiết lập trang web theo mô hình tập trung với nhiều chức năng nổi bật phù hợp với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua mạng theo định hướng TMĐT. Xem chi tiết