DỰ ÁN

Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường ĐHKTQD
12/12/2016 12:17:52 TG Corp 0 5802
Cổng thông tin Trường ĐHKTQD do TG Corp tư vấn và triển khai năm 2015 với các tính năng mạnh mẽ kết nối các cựu sinh viên.
Trang tin điện tử Tổng hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
12/12/2016 12:18:06 TG Corp 0 5542
Dự án Trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được TG Corp thực hiện năm 2008 và nâng cấp năm 2012
Cổng thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh
12/12/2016 12:18:41 TG Corp 0 6269
Dự án thiết lập hệ thống cổng thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh được TG Corp triển khai năm 2015.