Dự án

Hệ thống Dịch vụ công một cửa trực tuyến
17/03/2015 12:00:00 0 1134
Giải pháp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của do TGCORP lập trình và phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc áp dụng “Cơ chế một cửa điện tử” vào việc giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại các cơ quan nhà nước.
Giải pháp 3D thực tế ảo tương tác người dùng cuộc cách mạng công nghệ
17/03/2015 12:00:00 0 1714

Giải pháp 3D thực tế ảo tương tác người dùng do công ty TG CORP triển khai áp dụng trong các lĩnh vực trong cuộc sống mang lại trải nghiệm cảm giác mới mẻ.

Tư vấn và thiết kế Website, cổng thông tin, trang tin điện tử tổng hợp
17/03/2015 12:00:00 0 1215
Website có thể đóng vai trò như một Văn phòng điện tử trực tuyến giới thiệu về công ty, sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Đây cũng là một phương tiện xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.
WebPlus dịch vụ website TMĐT giá rẻ
17/03/2015 12:00:00 0 966
WebPlus (Web+) là dịch vụ thiết lập trang web theo mô hình tập trung với nhiều chức năng nổi bật phù hợp với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh qua mạng theo định hướng TMĐT.