Cổng thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh


12-12-2016
Dự án thiết lập hệ thống cổng thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh được TG Corp triển khai năm 2015.

Giao diện chính Cổng thông tin Sở VHTT và DL Hà Tĩnh

Giao diện chính Cổng thông tin Sở VHTT và DL Hà Tĩnh

Giao diện Trang hệ thống Văn bản

Giao diện Trang tin tức

Giao diện Trang tin giới thiệu

Giao diện Trang hệ thống VBPL

Người đăng:TG Corp
12-12-2016

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi