Giải pháp

Giải pháp hệ thống Cổng thông tin (portal) cho Doanh nghiệp

Giải pháp do TG Corp lập trình và phát triển trên nền tảng lõi mã nguồn mở DNN ứng dụng cho các Tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp quy mô.

Giải pháp bao gồm

1. Quản lý thông tin6

3. Quản lý văn bản nội bộ

4. Quản lý CSKH

5. Quản lý khách hàng, hợp đồng..