Giải pháp

Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số

Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu, luận văn phù hợp với Tất cả các loại hình Thư viện tại Việt Nam.

iLib được phát triển và nâng cấp, cải tiến từ 2008 đến ngay qua nhiều phiên bản khác nhau. Trong quá trình phát triển, iLib luôn bám sát theo những yêu cầu cập nhật chuẩn nghiệp vụ mới nhất do Thư viện Quốc gia Việt Nam khuyến cáo và bổ sung các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế mới nhất.

Đáp ứng đúng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế và quốc gia về công nghệ thông tin và thư viện: Khung biên mục Dewey phiên bản mới nhất; Hỗ trợ khung biên mục MARC21, USMARC, MARC Việt Nam; Chuẩn về biên mục ISBD AACR2, Dublin Core;  Chuẩn trao đổi truy vấn thông tin Z39.50; Chuẩn mượn liên thư viện ISO10160/10161; Khổ mẫu trao đổi ISO 2709; Chuẩn về bảng mã tiếng Việt Unicode TCVN 6909:2001.

iLiblà phần mềm Thư viện điện tử tích hợp duy nhất ở Đông Nam Á có tên trong danh sách Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA (ILL Applications Standards Maintenance Agency - www.nlc-bnc.ca/iso/ill), được thư viện quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ (www.nlc-bnc.ca), RLG (http://www.rlg.org).
Tính tự động hóa cao: hỗ trợ công nghệ mã vạch (barcode), RFID, máy mượn - trả tài liệu tự động.

iLidb được thiết kế linh hoạt phù hợp với các thư viện mô hình nhỏ đến các thư viện có quy mô lớn và liên thông thư viện với nhau

iLib sử dụng công nghệ điện toán đám mây  đáp ứng nhu cầu truy cập mọi lúc mọi nơi của độc giả.

iLib tích hợp Cổng thông tin và OPAC cho phép độc giả tra cứu và đăng ký mượn trực tuyến.

iLib được lập trình trên nền tảng dotnet phương thức MVC5 đầy đủ các phân hệ và công cụ mạnh mẽ hỗ trợ tối đa cho thủ thư trong quản lý lưu trữ tăng hiệu quả công việc