Giải pháp

Truyền thông hợp nhất

Truyền thông hợp nhất (Unified Communications) là giải pháp tích hợp các dịch vụ giao tiếp theo thời gian thực như tin nhắn tức thời (chat), thông tin hiện diện, điện thoại (bao gồm hệ thống IP Phone), hội nghị truyền hình, chia sẻ dữ liệu, kiểm soát cuộc gọi và nhận dạng giọng nói với các dịch vụ giao tiếp không theo thời gian thực như tin nhắn hợp nhất (tích hợp thư thoại, e-mail, tin nhắn SMS và fax ).

Hội nghị: Thiết lập kênh giao tiếp Voice và Video nội bộ trên nền tảng IP cho phép doanh nghiệp xây dựng phương thức họp trực tuyến giữa các điểm.

Trung tâm chăm sóc khách hàng:  Call Center / Contact Center Kênh hỗ trợ và giao tiếp thông qua giải pháp thoại, email, SMS, cho phép doanh nghiệp giải quyết quy trình chăm sóc khách hàng và thiết lập mối quan hệ tin cậy.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp: Tăng tốc ra quyết định bằng cách giúp nhân viên, khách hàng, và các đối tác một cách nhanh chóng như tìm kiếm, truy cập, chia sẻ thông tin kinh doanh có liên quan bằng cách sử dụng an toàn, các ứng dụng phần mềm cộng tác  và  định vị phương tiện truyền thông.

Truyền thông trên nền tảng IP: Mở rộng các dịch vụ thông tin liên lạc phù hợp cho nhân viên, dù ở cơ sở chính, văn phòng chi nhánh, hoặc từ xa, bằng cách tận dụng hệ thống phổ biến nhất và toàn diện của ngành công nghiệp truyền thông doanh nghiệp và bộ thiết bị đầu cuối.

Tin nhắn: việc trao đổi thông tin giữa các đồng nghiệp trong thời gian thực hoặc giữa các công ty - đối tác sử dụng tin nhắn tức thời từ các đám mây hoặc trên nền tảng hạ tầng của khách hàng.

 Ứng dụng điện thoại di động: Tăng năng suất nhân viên di động và đáp ứng cho khách hàng trong khi kiểm soát chi phí điện thoại di động bằng cách làm cho các thiết bị di động trở nên thông minh về khả năng cộng tác đa dạng , bao gồm hội nghị voice và video.

TelePresence: Cho phép mọi người gặp gỡ, chia sẻ nội dung, tạo ghi hình chất lượng cao và các sự kiện, tham khảo ý kiến với các chuyên gia, và cung cấp các dịch vụ cá nhân trong một môi trường mặt-đối-mặt, vận hành được với Cisco và các giải pháp của bên thứ ba.