Giải pháp

Ứng dụng di động cho các website, trang tin điện tử, báo điện tử

Mobile App gần như đã thay đổi hoàn toàn cách mà doanh nghiệp dùng để giao tiếp với khách hàng, đối tác… và tích hợp mọi giá trị của doanh nghiệp (brand value), giá trị của sản phẩm, những giai đoạn có thể tốn nhiều thời gian và giấy bút, nay chỉ gói gọn trong những nút ấn trên màn hình cảm ứng của chiếc di động.

Nắm bắt được xu thế đó TG Corp đưa ra các gói dịch vụ ứng dụng di động cho các doanh nghiệp như sau:

 1. Loại ứng dụng (App)
  1. Ứng dụng dành cho nền tảng iOS
  2. ỨNg dụng dành cho nền tảng Adroid
  3. Ứng dụng dành cho nền tảng Windows Phone
 2. Lĩnh vực ứng dụng
  1. Các Đơn vị quản lý Báo điện tử
  2. Doanh nghiệp vận hành Trang tin điện tử tổng hợp
  3. Doanh nghiệp quản lý
  4. Ngân hàng và các dịch vụ banking

TG Corp thực hiện dịch vụ với quy trình trọn gói từ tư vấn kỹ thuật đến đưa lên Store của Apple, Google và WindowsPhone.