Công nghệ "chạm" và "lướt"


17-03-2015
Các thiết bị trở nên thông minh hơn khi cho phép người dùng tương tác bằng các thao tác "chạm" và "lướt". Với sự vượt trội về công nghệ thế giới đang dần nhỏ bé hơn khi tất cả nằm trong tay người sử dụng và việc


Người đăng:
17-03-2015