Cơ quan nhà nước

Phục dựng di sản, di tích bằng công nghệ 3D
29/04/2016 02:09:02 0 8988
Hiện nay, việc quản lý, bảo tồn di tích, di sản văn hóa như Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, cố đô Huế... vẫn được thực hiện thủ công bằng các mô hình tĩnh thiếu hiệu quả. Căn cứ vào tình hình đó TGCORP đưa ra một số giải pháp như số hóa ba chiều (3D) các di sản, di...
Giải pháp thống kê
25/01/2017 10:42:49 0 8758
Thống kê là một trong những mấu chốt quan trọng để chúng ta nắm bắt và làm căn cứ xác thực trong quản lý điều hành. Số liệu thống kê yêu cầu phải chính xác, thực hiện nhanh.
Bảo tàng 3D - Bảo tàng ảo - Bảo tàng trực tuyến - Bảo tàng online
19/04/2016 02:58:05 0 8477
Công nghệ 3D hiện nay đang được mọi người quan tâm, việc ứng dụng Bảo tàng 3D, bảo tàng ảo đang được các đơn vị áp dụng nhằm tăng tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu tham quan trực tuyến của du khách trong và ngoài nước.
Giải pháp , phần mềm cho "Bảo tàng điện tử"
19/10/2016 04:18:19 0 7561
TG CORP là đơn vị đi đầu trong công tác ứng dụng Bảo tàng điện tử, Các giải pháp ứng dụng được nghiên cứu kỹ lưỡng với sự tư vấn và hướng dẫn của Cục di sản về việc Quản lý và lưu trữ hiện vật.