Phần mềm khối DN

Phần mềm quản lý nhắc nợ và thu hồi nợ

Phần mềm quản lý nhắc và thu hồi nợ do công ty TG Corp nghiên cứu phát triển phù hợp với các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Ưu điểm của phần mềm

- Quản lý danh sách khách hàng nợ theo chu kỳ thanh toán

- Quản lý, phân loại nhóm khách hàng theo nhóm nợ

- Quản lý phân loại khách hàng theo tình trạng nợ

- Quản lý phân bổ danh sách khách hàng theo đơn vị chi nhánh (Phòng GD)

- Quản lý phân bổ danh sách khách hàng ngẫu nhiên cho nhân viên xử lý nợ

- Quy trình quản lý từ khâu nhắc nợ đến khâu thu hồi nợ

- Quy trình xử lý nợ từ chi nhánh lên Hội sở (đối với khối ngân hàng)

Chức năng phần mềm

- Tích hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center / Call Center) quản lý các cuộc gọi nhắc nợ

- Quản lý lịch sử, phiếu, cuộc gọi nhắc nợ theo lần gọi, cuộc gọi, tháng, năm..

- Đưa ra các mức cảnh báo

Hạ tầng

- Hệ thống máy chủ chính, máy chủ dự phòng

- Đường truyền bảo mật (kênh truyền riêng)