Sản phẩm

EMS Phần mềm Quản lý ngân sách tài chính

EMS là bộ giải pháp phần mềm quản lý Ngân sách cho các đơn vị hành chính được phát triển trên nền tảng .NET MVC5 phiên bản mới nhất đáp ứng được các yêu cầu trong nghiệp vụ Tài chính.

GIỚI THIỆU

 1. Phân hệ Quản lý Nhân sự
 2. Phân hệ Quản lý Dự án
 3. Phân hệ Quản lý Ngân sách
 4. Phân hệ Quản lý Thiết bị
 5. Phân hệ Quản lý Tài sản
 6. Phân hệ Báo cáo

GIẢI PHÁP

 1. Phần mềm được viết bằng MVC5 trên môi trường .NET
 2. Hệ quản trị CSDL SQLServer2012
 3. Phần mềm được bảo mật 3 lớp, tích hợp xác thực mã OTP

ƯU ĐIỂM

 1. Quản lý 3 cấp đơn vị từ cấp cơ sở (quận, huyện, thị trấn) lên cấp tỉnh và cấp trung ương
 2. Các đơn vị thao tác với phần mềm theo quyền hạn được cấp.
 3. Hệ thống báo cáo chi tiết cho phép người quản lý nắm rõ các số liệu của đơn vị
 4. Giao diện thân thiện, trực quan dễ thao tác

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

 1. Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

ĐĂNG KÝ

Một số hình ảnh giao diện Phần mềm EMS