Sản phẩm

Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến

Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến được phát triển trên nền tảng Microsoft Learning Gateway. Microsoft Learning Gateway framework đã được áp dụng và triển khai tại nhiều trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

 • Đối với học viên:
  • Sử dụng trình duyệt để học tập, làm bài kiểm tra.
  • Truy cập bài học, bài thi, bài kiểm tra, tài liệu tham khảo mọi lúc, mọi nơi.
  • Xem bảng điểm, quá trình học, thi của chính mình.
  • Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên khác, giảng viên phụ trách.
  • Nhận thông báo qua hệ thống sổ liên lạc điện tử ( miễn phí )
 • Đối với Giảng viên:
  • Quản lý chương trình đào tạo, trao đổi với học viên mọi lúc, mọi nơi.
  • Dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của học viên.
  • Trang bị đầy đủ các công cụ để tạo bài giảng, chấm bài, quản lý lớp.
  • Có đầy đủ thông tin, báo cáo phân tích để cải tiến lớp học, giáo trình kịp thời. 
  • Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên.
 • Đối với Bộ phận quản lý đào tạo:  
  • Dễ dàng chia sẻ và truyền thông với học viên và giáo viên.
  • Tinh giản quy trình quản lý dữ liệu của học viên.
  • Dễ dàng lên kế hoạch đào tạo, tổ chức thi, tô chức lớp học.
  • Truy cập các báo cáo, thống kê tức thời để tạo ra quyết định tốt đáp ứng mục tiêu nâng cao và cập nhật kiến thức cho toàn tổ chức.