Sản phẩm

Máy mượn trả tự động thư viện selfCheck 500

SelfCheck 500 cung cấp trải nghiệm tự phục vụ cần thiết cho các thư viện. Máy được tích hợp phần mềm tự động kết nối nhanh chóng đến phần mềm quản lý thư viện iLiB do Công ty TG Corp lập trình và phát triển.

SelfCheck 500 được thiết kế để cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn và cũng thúc đẩy bộ sưu tập, dịch vụ và sự kiện của thư viện của bạn. Nó thuận tiện cho phép người dùng check-out, check-in, renew, và trả tiền phạt trong tài khoản thư viện của họ Hệ thống selfCheck gồm.

  1. Màn hình cảm ứng: 22"
  2. Tích hợp máy in giao dịch
  3. Kiểu kios hoặc để bàn