Sản phẩm

Phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan Nhà nước theo dõi thay đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Phần mềm là công cụ cho các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của ngành Nội vụ: quản lý thông tin hồ sơ CBCCVC và các quá trình của CBCCVC (biên chế/ hợp đồng, công tác, lương, phụ cấp, đào tạo/ bồi dưỡng, khen thưởng/ kỷ luật, bảo hiểm xã hội, hồ sơ nhân thân…). Xử lý nghiệp vụ hồ sơ: điều động; nâng lương thường xuyên/ trước thời hạn; bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại; nghỉ hưu/ thôi việc. Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ (tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao, thiết lập kết quả đầu ra, chia sẻ kết quả tìm kiếm...). Báo cáo thống kê (báo cáo số lượng chất lượng CBCCVC, báo cáo cán bộ phường/xã, báo cáo tăng giảm biên chế, báo cáo tiền lương, thống kê kết quả đào tạo...).

Dễ dàng kết xuất các biểu mẫu báo cáo, thống kê, sơ yếu lý lịch theo quy định của Bộ Nội vụ: cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo theo quy định của Thông tư 11/2012/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 17/12/2012; các mẫu sơ yêu lý lịch1a-BNV/2007, 2a-BNV/2007, 3a-BNV/2007, 2C-BNV/2008…

Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CMMi Level 3, Tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000.

Phần mềm áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001 với các tiêu chuẩn bảo mật gồm: Mã hóa thông tin, nén dữ liệu trên đường truyền, quản lý cấp quyền theo ma trận RACI, xác thực thông tin người dùng.

Các phân hệ chính

 1. Quản lý hồ sơ CBCCVN
 2. Quản lý quá trình công tác
 3. Quản lý quá trình đào tạo
 4. Quản lý quá trình hưởng lương và phụ cấp
 5. Quản lý thi đua khen thưởng
 6. Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm
 7. Quản lý hồ sơ nhân thân
 8. Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 9. Quản lý quá trình công tác đảng, đoàn
 10. Quản lý nâng lương
 11. Quản lý điều chuyển, điều động
 12. Quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
 13. Tra cứu hồ sơ
 14. Thống kê báo cáo