Sản phẩm

Phần mềm Quản lý điều hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO

Phần mềm Quản lý chất lượng và điều hành doanh nghhiệp theo tiêu chuẩn ISO hay còn gọi là ISO Online tạo ra một môi trường cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi giữa các thành viên trong Công ty và có thể với đối tác bên ngoài. Giảm thời gian hoàn thành công việc, giảm lãng phí, tăng năng suất, quản lý dữ liệu theo cách tập trung và thống nhất.

TỔNG QUAN

- Phần mềm ISO Online được ứng dụng cho các doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO trong công tác quản lý điều hành. Phần mềm khi đưa vào sử dụng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giấy tờ, giảm thời gian phê duyệt và nâng cao hiệu suất công việc.

CHỨC NĂNG CHÍNH

 1. Quản lý Công việc
 2. Quản lý tờ trình, đề nghị thanh toán
 3. Quản lý phê duyệt, huỷ duyệt
 4. Quản lý nhân sự
 5. Quản lý chấm công
 6. Quản lý lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo luật lao động
 7. Quản lý bán hàng
 8. Quản lý kho
 9. Quản lý sản phẩm
 10. Quản lý dịch vụ
 11. Tài chính kế toán (quản lý thu chi)
 12. Quản lý khách hàng
 13. Quản lý CSKH
 14. Quản lý truyền thông
 15. Quản lý tài sản
 16. Quản lý Đầu tư
 17. Thống kê báo cáo quản trị
 18. Thống kê báo cáo kinh doanh

LỢI ÍCH

 1. Hạn chế sử dụng giấy tờ in ấn, tiết kiệm chi phí văn phòng
 2. Chuyển đổi mô hình truyền thống sang hiện đại
 3. Giảm thời gian tăng năng suất
 4. Chuẩn hoá quy trình theo tiêu chuẩn ISO
 5. Thông tin minh bạch rõ ràng, kết xuất theo thời gian thực

KHÁCH HÀNG