Sản phẩm

Phần mềm quản lý giờ giảng và nghiên cứu khoa học

Phần mềm quản lý giờ giảng TMS được xây dựng nhằm mục đích quản lý, theo dõi, tính toán khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học và quy đổi các giờ công việc khác nhau như chấm thi, coi thi, chấm luận văn, luận an, hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở đào tạo bậc Đại học, CĐ, THCN và các Học viện.

1. GIỚI THIỆU

Phần mềm Quản lý giờ giảng và nghiên cứu khoa học đáp ứng được các quy định, quy chế của Bộ GD và Đào tạo về chỉ tiêu quản lý và quy đổi giờ giảng, giờ nghiên cứu cho giảng viên các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề.

Các phân hệ quản lý được thiết kế đồng bộ, liên kết ràng buộc toàn vẹn và thống nhất đảm bảo được các yếu tố toàn vẹn thông tin.

Phần mềm thiết kế giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, bố trí các chức năng, tính năng khoa học và hợp lý.

Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C# công nghệ .NET MVC để phát triển hệ quản trị CSDL SQL Server 2012 R2

2. ƯU ĐIỂM

- Phần mềm quản lý giờ giảng và nghiên cứu khoa học được thiết kế sử dụng trực tuyến (Online) thuận lợi trong việc truy cập và xử lý mọi lúc mọi nơi.

- Xây dựng và phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cho các đơn vị CNTT ISO 27001

3. CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý tổ, bộ môn
Quản lý hệ đào tạo
Quản lý Khóa, tỉnh
Quản lý năm học
Quản lý chức vụ
Quản lý Học hàm, học vị
Quản lý chức danh
Quản lý cán bộ
Quản lý Đơn vị
Quản lý Danh mục
Quản lý Quy đổi giờ giảng
Quản lý Quy đổi giờ nghiên cứu khoa học
Quản lý Quy đổi giờ hoạt động khác
Quản lý Môn học
Quản lý Giờ giảng
Quản lý Giờ giảng cấp trường
Quản lý Giờ nhiệm vụ khác
Quản lý Giờ nghiên cứu Khoa học
Quản lý Nhiệm vụ cấp khoa
Thống kê Nhiệm vụ cấp khoa
Phân công Nhiệm vụ
Kiểm duyệt Nhiệm vụ giảng dạy
Kiểm duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Quản lý Tạp chí KHCN
Thống kê nhiệm vụ trường