Sản phẩm

Phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức cơ quan nào từ khi thành lập. Tuy nhiên ở mỗi cơ quan, do lĩnh vực hoạt động khác nhau nên có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đều liên quan đến văn bản, giấy tờ, tài liệu

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

  1. Cập nhật hồ sơ, tài liệu văn bản để lưu trữ
  2. Quản lý phông lưu trữ
  3. Quản lý mục lục hồ sơ, mục lục tài liệu lưu trữ
  4. Quản lý độc giả, khai thác tài liệu trực tuyến
  5. Tra cứu tìm kiếm tài liệu cơ bản và nâng cao
  6. Thống kê báo cáo