Sản phẩm

Phần mềm thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến

OET (Online English Test) là phần mềm thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến cho nhiều cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu đáp ứng các yêu cầu dạy và học của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng DotNet MVC5 của Microsoft công nghệ điện toán đám mây.

Phần mềm được thiết kế Bigdata sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server cho phép lưu trữ hàng triệu bản ghi và truy xuất nhanh chóng.

Dễ dàng mở rộng quy mô và nâng cấp các chức năng khi cần thiết.

Sử dụng các thuật toán thông minh cho phép xử lý nhanh các kết quả khi làm bài thi (giảm độ trễ khi chuyển câu hỏi trong khi thi).

Thiết kế luồng xử lý vượt trội, tuân thủ ràng buộc toàn vẹn giữa các quy trình.Các trường dữ liệu được tối ưu hóa cao đáp ứng các tiêu chuẩn lưu trữ và truy xuất.

Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế CMMi Level 3, Tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000

Phần mềm áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27000 với các tiêu chuẩn bảo mật gồm: Mã hóa thông tin, nén dữ liệu trên đường truyền, quản lý cấp quyền theo ma trận RACI, xác thực thông tin người dùng.