Thiết bị

Máy mượn trả tự động thư viện selfCheck 500
18/03/2017 10:31:04 TG Corp 0 6678
SelfCheck 500 cung cấp trải nghiệm tự phục vụ cần thiết cho các thư viện. Máy được tích hợp phần mềm tự động kết nối nhanh chóng đến phần mềm quản lý thư viện iLiB do Công ty TG Corp lập trình và phát triển.
Kiosk hiển thị thông tin
19/04/2016 02:00:46 0 8218
Thiết bị kiosk hiển thị thông tin được TG nhập ngoại và chế tạo lắp ráp trong nước.