12 năm kiên định một mục tiêu


03-08-2015

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ nhân viên TG Corp luôn đồng lòng xây dựng và tạo lập ra giá trị riêng biệt.

Mỗi người là một nhân tố góp phần làm nên một TG Corp ngày hôm nay vì vậy công sức đóng góp của mỗi người luôn được ghi nhận cao nhất.

Người đăng: TG Corp
03-08-2015
Cung cấp các phần mềm

TG Corp cung cấp các phần mềm quản lý thuộc các lĩnh vực. Doanh nghiệp...

Cung cấp các phần mềm
Cung cấp dịch vụ CNTT
Cung cấp dịch vụ CNTT

TG Corp cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, gia công phần mềm, theo mô...


Tư vấn giải pháp
Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực đa nền tảng với công nghệ mới và mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu ở hầu hết các lĩnh vực.
Tư vấn giải pháp