Kỷ nguyên công nghệ số


17-03-2015

Một kỷ nguyên mà số hóa đang dần thay đổi cuộc sống với hơn 7 tỉ thiết bị kết nối internet trên toàn cầu.

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong vòng vài thập niên trở lại đây, đã trở thành một xu hướng của thời đại, các thành tựu của công nghệ thông tin ngày càng được áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Một số lĩnh vực CNTT mà TG Corp triển khai

  1. Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  2. Tư vấn giải pháp ứng dụng phần mềm
  3. Tư vấn thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN
  4. Cung cấp thiết bị CNTT đồng bộ

TG Corp có các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực gồm:

  1. Các đơn vị Hành chính
  2. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ
  3. Tài chính ngân hàng, bảo hiểm
  4. Truyền thông, báo chí xuất bản
  5. Các tổ chức giáo dục, trường học cấp 1,2,3, Cao đẳng ĐH.

 

Người đăng:
17-03-2015
Các thẻ
CNTTphần mềm
Cung cấp các phần mềm

TG Corp cung cấp các phần mềm quản lý thuộc các lĩnh vực. Doanh nghiệp...

Cung cấp các phần mềm
Cung cấp dịch vụ CNTT
Cung cấp dịch vụ CNTT

TG Corp cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, gia công phần mềm, theo mô...


Tư vấn giải pháp
Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực đa nền tảng với công nghệ mới và mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu ở hầu hết các lĩnh vực.
Tư vấn giải pháp