Tầm nhìn


03-08-2020

Trở thành Tập đoàn uy tín tại Việt Nam và Thế Giới. TG Corp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy CNTT, Luật, Giáo dục, Kiến trúc XD làm các ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

Cung cấp nhóm sản phẩm dịch vụ CNTT cho Giáo dục, Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước

Người đăng: TG Corp
03-08-2020
Cung cấp các phần mềm

TG Corp cung cấp các phần mềm quản lý thuộc các lĩnh vực. Doanh nghiệp...

Cung cấp các phần mềm
Cung cấp dịch vụ CNTT
Cung cấp dịch vụ CNTT

TG Corp cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, gia công phần mềm, theo mô...


Tư vấn giải pháp
Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực đa nền tảng với công nghệ mới và mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu ở hầu hết các lĩnh vực.
Tư vấn giải pháp