Văn hoá doanh nghiệp


03-08-2020

Tác phong chuyên nghiệp

Phát huy khả năng sáng tạo tối đa

Cởi mở và thân thiện

Tin cậy và uy tín

Nguồn: Tự do phát huy cá tính là nét sáng tạo của văn hoá chúng tôi Người đăng: TG Corp
03-08-2020
Cung cấp các phần mềm

TG Corp cung cấp các phần mềm quản lý thuộc các lĩnh vực. Doanh nghiệp...

Cung cấp các phần mềm
Cung cấp dịch vụ CNTT
Cung cấp dịch vụ CNTT

TG Corp cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, gia công phần mềm, theo mô...


Tư vấn giải pháp
Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực đa nền tảng với công nghệ mới và mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu ở hầu hết các lĩnh vực.
Tư vấn giải pháp