GIẢI PHÁP

Giải pháp , phần mềm cho "Bảo tàng điện tử"

TG CORP là đơn vị đi đầu trong công tác ứng dụng Bảo tàng điện tử, Các giải pháp ứng dụng được nghiên cứu kỹ lưỡng với sự tư vấn và hướng dẫn của Cục di sản về việc Quản lý và lưu trữ hiện vật.

SẢN PHẨM

KSM: Giải pháp KIOSK hiển thị thông tin

Hiển thị thông tin là yêu cầu và xu hướng đang được các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng triển khai. Giải pháp KIOSK thông tin là giải pháp do TG CORP triển khai và thực hiện với nhiều ưu điểm và thế...

DỊCH VỤ

Tư vấn và thiết kế hệ thống mạng

Với các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, TG CORP cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp, triển khai...