Tiêu chí tuyển dụng

AMIROSE

Sự tương đồng giữa giá trị cá nhân và
văn hoá tổ chức

PERSONAL & PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

Phát triển bản thân để dẫn dắt đội ngũ

INNOVATION

Chủ động thay đổi để thích nghi và kiến tạo
giá trị từ những điều khác biệt

COMMITMENT

Cam kết gắn bó để đồng hành và cùng phát triển

Self-envision is the way of Ami&M to be a fast and sustainable development holding

Bạn đã sẵn sàng khám phá những cơ hội
phát triển bản thân tại Ami&M?

Ở Ami&M, con người là tài sản quan trọng nhất và tìm kiếm những người
đồng hành phù hợp là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển tổ chức.

Tuyển dụng, đào tạo và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi thành viên nâng cao
năng lực cá nhân, tăng cường tính gắn kết, thực hành văn hóa doanh nghiệp
chính là cách để Ami&M trở thành “tổ chức không ngừng học tập”. 

Vị trí công việc

Cần tuyển gấp Đang tuyển dụng Đã hết hạn